Overzicht ziektedagen van een personeelslid Overzicht ziektedagen van een personeelslid

Overzicht ziektedagen van een personeelslid

 

1. Dit kan je nagaan door onderstaand document af te drukken. Dit document bevat enkel de dienstonderbrekingen die effectief zijn ingegeven en kan in excel of pdf worden afgedrukt.

Via afdrukken > dienstonderbrekingen > lijst dienstonderbrekingen:

Hier kunt u de leerkracht aanduiden en een lijst afdrukken voor alle ziekteverloven die reeds werden ingebracht in de schoolcarrière van de leerkracht. 

2. Tevens is ook een gelijkaardige pdf-lijst via personeel > personeel consulteren te verkrijgen onder het menu 'afdrukken'.
Kies voor de lijst ‘Overzicht dienstonderbrekingen en selecteer enkel het ziekteverlof'.

Vul de gewenste periode in en selecteer eerst per personeelslid (eventueel een apart blad voor elk personeelslid d.i. met het totaal van de ziektedagen in de gekozen periode). 

Personen die niet meer in dienst zijn, kan je opvragen met een voorgedefinieerde filter
vb. Archiefpersoneel … aan de aangemelde school. Van deze bekomen personeelsleden kan opnieuw een overzicht van de ziekteverloven aangemaakt worden – zoals hierboven.

Opgelet: Om een volledig en correct overzicht te krijgen neem je best contact op met het werkstation.