Uitgebreide dienstanciënniteiten Uitgebreide dienstanciënniteiten

Uitgebreide dienstanciënniteiten

Er is enkel een berekende dienstanciënniteit i.f.v. TADD en vaste benoeming.

Overige dienstanciënniteiten kunnen manueel ingevoerd worden langs menu 'Personeel' > 'Personeel consulteren' en moet u zelf up-to-date houden.
U selecteert een personeelslid en klikt op het onderdeel 'Dienstanciënniteiten'. 

Het scherm 'Eenvoudig' (1) heeft tot doel de nodige anciënniteiten te kunnen afdrukken op sommige (PERS-)documenten.

Indien u de anciënniteiten in detail wilt ingeven (ttz. voor verschillende soorten TADD, VB, ...) en per type ambt (en eventueel vak), kunt u dit doen in het scherm 'Uitgebreid' (2). 
Hier is er nog een onderscheid tussen persoonsgebonden anciënniteiten:

mceclip3.png

... en deze per scholengemeenschap/scholengroep:

mceclip4.png

Via het printericoontje bovenaan de personeelslijst kan u alle ingaves in het scherm 'Uitgebreid' (zowel persoonsgebonden als per SG/SGR) afdrukken voor het geselecteerde personeelslid.
Dit kan voor alle personeelsleden in bulk vanuit de personeelslijst, en dit zowel in PDF:

mceclip0.png

... als in Excel:

mceclip1.png