Inschrijvingen gewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen Inschrijvingen gewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen

Inschrijvingen gewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen

Merk op dat dit artikel werd opgemaakt voor schooljaar 2023-24. Voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2024-25 moet rekening gehouden worden met de in de tijdslijn van SO/2022/02 vermelde datums.

Vanaf schooljaar 2023-24 is het nieuwe inschrijvingsrecht van toepassing voor het gewoon secundair onderwijs (voor het buitengewoon secundair onderwijs blijft het huidige inschrijvingsrecht van toepassing t/m schooljaar 2024-25).

De belangrijkste wijziging is het onderscheid tussen scholen die voor het eerste jaar al dan niet leerlingen moeten weigeren o.w.v. capaciteit (cf. SO/2022/02, punt 3).

Scholen die geen enkele leerling weigeren o.w.v. capaciteit

Moet je als school geen enkele leerling van het eerste jaar weigeren o.b.v. capaciteit, dan moet het veld 'Als school moeten we 1ste-jaars kunnen weigeren op basis van capaciteit' worden AFgevinkt (menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie') en moet er uiteraard geen enkele capaciteit worden ingesteld voor eerstejaars.

Scholen die (mogelijks) leerlingen moeten weigeren o.w.v. capaciteit

Verwacht je wel capaciteitsproblemen voor het eerste jaar, dan ben je verplicht met een voorafgaande aanmeldingsprocedure te werken en moet het veld 'Als school moeten we 1ste-jaars kunnen weigeren op basis van capaciteit' AANgevinkt blijven (menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie') en moeten er uiteraard capaciteiten worden ingesteld.

Zoals je ziet in bovenstaande schermafdruk worden er een paar extra velden zichtbaar als je als school leerlingen moet kunnen weigeren.

  • Door het veld 'Inschrijvingsperiode voor gunstig gerangschikte leerlingen is verlopen' aan te vinken geef je te kennen dat alle door het aanmeldingssysteem toegewezen leerlingen hun ticket hebben "verzilverd" én in Informat zijn ingebracht.
    Vink je dit niet zelf aan en voeg je een inschrijving toe ná 12.06.2023 (door het aanmeldingssysteem toegewezen leerlingen kunnen zich inschrijven van 16 mei t/m 12 juni 2023), dan krijg je automatisch deze waarschuwing te zien:


  • 'Alle leerlingen van vorig schooljaar hebben een nieuwe bestemming gekregen' is van belang voor de berekening van het aantal vrije plaatsen in het nieuwe capaciteitenoverzicht.

  • Via het veld 'De capaciteiten/niveaus zijn ingesteld' bevestig je dat ALLE capaciteiten correct zijn ingesteld alvorens je begint met inschrijven.
    Is dit veld niet aangevinkt, dan krijg je deze pop-up te zien bij het toevoegen van een leerling of in het acceptatiescherm. Klik je op 'Ja', dan wordt dit veld automatisch aangevinkt en kun je verder met inschrijven.

  • De bijkomende velden i.v.m. capaciteitsberekening en versturen van mail/bijlage zijn bruikbaar voor scholen die werken met onze voorinschrijvingen of inschrijvings API.
    Door met de cursor op het info-icoontje te staan krijg je te zien wat de functionaliteit is van deze velden:

Aangezien ze niet meer van toepassing zijn in het nieuwe inschrijvingsrecht, werden een aantal zaken geliquideerd.
Zo wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen tijdens de inschrijvingsperiode (enkel nog tijdens de aanmeldingsperiode).
Tijdens de inschrijvingsperiode zijn enkel nog de voorrangsgroepen 'Kind van personeelslid' en 'Zelfde leefentiteit' van toepassing. Dit veld wordt enkel aangeboden indien het inschrijvingsmoment vóór de startdatum van de aanmeldingsperiode ligt (voor volgend schooljaar is dat 27.03.2023).
In het scherm van de capaciteiten is de startdatum van de vrije inschrijvingen verdwenen, aangezien deze datum voor alle scholen/capaciteiten dezelfde is.
Deze datum moet opgegeven worden bij de schoolgegevens (menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie'). Er is wel een onderscheid tussen het eerste jaar en de overige jaren. Voor het eerste jaar wordt dit automatisch ingevuld met de door het departement opgelegde datum (16.05.2023), voor de overige jaren is dit ten vroegste 17.04.2023 (eerste lesdag na de paasvakantie).Er is een nieuw model van het weigeringsdocument o.b.v. capaciteit of volzetverklaring.