Algemeen

N.a.v. het nieuwe inschrijvingsrecht voor het gewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2023-24 (voor het buitengewoon secundair onderwijs blijft het oude inschrijvingsrecht van toepassing t/m schooljaar 2024-25) werd een nieuw - dynamisch - capaciteitenoverzicht ontwikkeld. 

Je vindt dit overzicht bij de capaciteiten zelf (menu 'Organisatie' - 'Capaciteiten'):

... in de toevoegwizard (menu 'Leerlingen' - 'Toevoegen'): 

... bij het overzetten van leerlingen naar/binnen het nieuwe schooljaar (menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming'):

... en in het acceptatiescherm (menu 'Leerlingen' - 'Accepteren'):

Parameters

De referentiedatum (1) wordt standaard ingevuld met de dag waarop de afdruk wordt gemaakt, maar je kunt hier ook een datum in de toekomst invullen zodat er rekening gehouden wordt met uitschrijvingen die verder in het schooljaar liggen. 
Vóór 1 september wordt de referentiedatum ingevuld met 01/09/20XX.

Voortaan kun je dit overzicht raadplegen voor alle scholen/vestigingen (2) waar je rechten op hebt zonder in die andere school/vestiging te moeten inloggen.

Wie via ivoorinschrijvingen/inschrijvingsAPI/import werkt, kan er voor kiezen om de nog te accepteren inschrijvingen mee te tellen (3).
In de leerlingenlijst die vanuit het capaciteitenoverzicht kan worden opgeroepen (zie hieronder) wordt de klas ingevuld met 'Te accepteren' aangezien er uiteraard nog geen klas werd toegekend aan deze leerlingen (kan handig zijn om op te sorteren zodat je die leerlingen gegroepeerd krijgt in de lijst).

Door op een onderlijnd getal (4) te klikken krijg je te zien over welke leerlingen het gaat.

Berekeningswijze vrije plaatsen

A. Volzetverklaring

Bij volzetverklaring van een bepaald niveau wordt het aantal vrije plaatsen berekend door het totaal aantal inschrijvingen af te trekken van het maximum toegelaten aantal leerlingen:

Het totaal aantal leerlingen wordt dan weer berekend door overgezette en nieuwe leerlingen op te tellen:

Opgelet! Leerlingen worden niet automatisch geweigerd als de maximumcapaciteit is bereikt, maar enkel indien het veld 'Volzetverklaring' is aangevinkt.

B. Capaciteit

Voor de capaciteit(en) van het 1e jaar is de berekeningswijze wat gecompliceerder.

Nieuwe bestemming

Om te beginnen moet je aangeven of alle leerlingen van vorig schooljaar een nieuwe bestemming hebben gekregen (menu 'Algemeen' - 'School' - 'Organisatie').
In de praktijk zijn dit dus leerlingen die het eerste jaar opnieuw doen (zittenblijvers).

In dat geval zal de berekening gebeuren o.b.v. de overgezette zittenblijvers:

... en dus niet langer o.b.v. het geschatte aantal leerlingen dat het eerste jaar opnieuw zal doen:

Toegewezen door aanmeldingssysteem

Een tweede element dat een rol speelt in de berekeningswijze van het aantal vrije plaatsen voor eerstejaars is de "verzilvering" van de door het aanmeldingssysteem toegewezen tickets.
Pas wanneer deze periode verlopen is (voor schooljaar 2024-25 van 14 mei 2024 tot en met 10 juni 2024; cf. SO/2022/02) én alle leerlingen die hun ticket "verzilverd" hebben in Informat zijn ingebracht mag dit veld worden aangevinkt:

In dat geval wordt het aantal vrije plaatsen berekend o.b.v. het aantal effectief ingeschreven toegewezen leerlingen:

... en niet langer o.b.v. het aantal door aanmeldingssysteem toegewezen leerlingen: