Databank internaat versturen via DISCIMUS
Zoals te lezen in NO/2012/01 worden de inschrijvingsgegevens van de inte...
Foutmelding: Het domicilie-/verblijfsadres ontbreekt
Via Internen > Consulteren gaat u naar het tabblad 'Adressen'. Daar zorg...