Databank internaat versturen via DISCIMUS Databank internaat versturen via DISCIMUS

Databank internaat versturen via DISCIMUS

Zoals te lezen in NO/2012/01 worden de inschrijvingsgegevens van de internaten vanaf schooljaar 2019-2020 niet langer uitgewisseld via WebEDISON maar via Discimus.

In die omzendbrief leest u eveneens dat het instellingsnummer van de school waar de leerling schoolloopt NIET meer moet meegestuurd worden.
Uitzondering: autonome hogescholen, Europese scholen en erkende niet-subsidieerbare/niet-financierbare scholen. Concreet gaat het over de scholen in bijlage.
U mag uiteraard nog steeds de school toevoegen, maar deze zal dus niet doorgestuurd worden.

Zorg er voor dat alle internen een stamnummer hebben gekregen. Hier leest u hoe u dat voor elkaar krijgt.

Daarna gaat u naar menu Discimus > Doorsturen.
Hier krijgt u alle internen aangeboden (ook degenen die intussen zijn uitgeschreven).
Of de ouders een rondtrekkend beroep hebben wordt opgehaald uit 'Personalia extra':

mceclip0.png

Zoals reeds aangehaald (en tevens bovenaan in het scherm vermeld) wordt de school enkel in specifieke gevallen ingevuld.

Om alle internen door te sturen naar Discimus klikt u bovenaan op de groene vink:

mceclip2.png

U krijgt dan de melding:

mceclip3.png

Zijn er internen voor wie bepaalde gegevens niet in orde zijn, dan krijgt u die opgelijst onder menu Discimus > Transacties met fouten.

mceclip0.png

Langs menu Discimus > Raadplegen kunt u controleren welke internen geregistreerd zijn in Discimus.
Klik hiervoor op de knop 'Vernieuwen' zodat u steeds over de meest recente info beschikt:

mceclip1.png

Het resultaat ziet er bv. als volgt uit:

mceclip2.png

Merk op: voor reeds geregistreerde leerlingen wordt elke wijziging automatisch doorgestuurd.