Volgen

Databank internaat versturen via DISCIMUS

Zoals te lezen in NO/2012/01 worden de inschrijvingsgegevens van de internaten vanaf schooljaar 2019-2020 niet langer uitgewisseld via WebEDISON maar via Discimus.

In die omzendbrief leest u eveneens dat het instellingsnummer van de school waar de leerling schoolloopt NIET meer moet meegestuurd worden.
Uitzondering: autonome hogescholen, Europese scholen en erkende niet-subsidieerbare/niet-financierbare scholen. Concreet gaat het over de scholen in bijlage.
U mag uiteraard nog steeds de school toevoegen, maar deze zal dus niet doorgestuurd worden.
In een latere fase zult u trouwens via Discimus kunnen raadplegen in welke school een interne les volgt.

Zorg er voor dat alle internen een stamnummer hebben gekregen. Hier leest u hoe u dat voor elkaar krijgt.
Opmerking: met een volgende update zullen nieuwe internen automatisch een stamnummer toegekend krijgen.

Daarna gaat u naar menu 'Discimus' - 'Doorsturen'.
Hier krijgt u alle internen aangeboden (ook degenen die intussen zijn uitgeschreven).
Of de ouders een rondtrekkend beroep hebben wordt opgehaald uit 'Personalia extra':

mceclip5.png

Zoals reeds aangehaald (en tevens bovenaan in het scherm vermeld) wordt de school enkel in specifieke gevallen ingevuld.

Om alle internen door te sturen naar Discimus klikt u bovenaan op de groene vink:

mceclip2.png

U krijgt dan de melding:

mceclip3.png

Voorlopig is dit de enige bewerking die u kunt doen.
Met een volgende update zal elke wijziging automatisch worden doorgestuurd, en krijgt u een lijst met eventuele fouten. Het zal eveneens mogelijk zijn om de in Discimus geregistreerde gegevens te raadplegen.
 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen