Foutmelding: Het domicilie-/verblijfsadres ontbreekt Foutmelding: Het domicilie-/verblijfsadres ontbreekt

Foutmelding: Het domicilie-/verblijfsadres ontbreekt

Via Internen > Consulteren gaat u naar het tabblad 'Adressen'. Daar zorgt u ervoor dat zowel 'Domicilie' alsook 'Verblijf' aangevinkt staan bij het adres of in het geval van gescheiden ouders, bij één van beide adressen.