Volgen

Foutmelding: Het domicilie-/verblijfsadres ontbreekt

Via internen > consulteren gaat u naar het tabblad 'adressen'. Daar zorgt u ervoor dat zowel 'domicilie' alsook 'verblijf' aangevinkt staat bij het adres of in het geval van gescheiden ouders, bij één van beide adressen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen