Rekeningen2.0: Rekeningen volgens een vast bedrag splitsen over meerdere facturatieadressen Rekeningen2.0: Rekeningen volgens een vast bedrag splitsen over meerdere facturatieadressen

Rekeningen2.0: Rekeningen volgens een vast bedrag splitsen over meerdere facturatieadressen

Bij een leerling met meerdere facturatieadressen is het mogelijk om het bedrag van de schoolrekening te verdelen over meerdere facturatieadressen.
U zal hiervoor in eerste
instantie de nodige adressen in de leerlingenadministratie moeten registreren.

Standaard wordt een rekening uitgesplitst volgens een bepaald percentage. Dit kan een vast (klik hier) of variabel (klik hier) percentage zijn.

Indien u een rekening wenst uit te splitsen volgens een vast bedrag, bijvoorbeeld het artikel klasfoto, dan gaat u hiervoor als volgt te werk:

1/ Via 'Aanrekenen' selecteert u binnen de rekeninggroep de desbetreffende leerling(en). U klikt op 'Selectie toepassen' en gaat naar het detailoverzicht.

Via 'Artikel toevoegen' voegt u een artikel toe. Heel belangrijk is dat u als extra beschrijving formuleert voor wie het artikel bestemd is:

mceclip1.png

U voegt afzonderlijk voor de moeder en afzonderlijk voor de vader een artikel toe met de prijs/bedrag die hen aangerekend moet worden.

Hierna bewaart u deze aanrekening via de knop 'opslaan' rechtsonder:

mceclip2.png

2/ Nadat de rekening werd aangemaakt, gaat u de splitsing aanpassen. 

Hiervoor klikt u op de avatar voor de naam van de leerling. U krijgt het scherm 'Persoonsgegevens' en drukt vervolgens op de knop 'Splitsing rekening':

mceclip3.png

U zorgt ervoor dat het artikel voor de mama aangerekend wordt op het adres van de mama en het artikel van de papa op het adres van de vader:

mceclip4.png

 

Klik op 'opslaan' om uw gegevens te bewaren.

Het bedrag zal vervolgens op de rekening van de desbetreffende ouder verschijnen bij afdruk van de rekeningen:

mceclip5.png

mceclip6.png