Rekeningen 2.0: Een domiciliebestand aanmaken Rekeningen 2.0: Een domiciliebestand aanmaken

Rekeningen 2.0: Een domiciliebestand aanmaken

Zodra de rekeningen zijn doorgeboekt, kunt u een domiciliebestand opmaken.

Dit doet u als volgt in iRekeningen 2.0:

Ga naar Domciliëringen en klik op de betreffende rekeninggroep.

Klik in het volgende venster op 'Domiciliebestand maken' en kies daarna voor 'Nieuw bestand'.

mceclip0.png

Geef de gewenste inningsdatum op, en selecteer het juiste bankrekeningnummer.

Geef aan of de openstaande bedragen mogen worden meegeteld en of u al dan niet wanbetalers wenst uit te sluiten in het bestand.

Klik ten slotte op 'Domiciliebestand maken'.

mceclip1.png

Er wordt een domiciliebestandje aangemaakt dat u lokaal kunt opslaan en in het programma van de bank kunt inlezen.