Foutmelding: Er bestaat reeds een persoon met dezelfde of licht afwijkende voornaam, naam en geboortedatum. Foutmelding: Er bestaat reeds een persoon met dezelfde of licht afwijkende voornaam, naam en geboortedatum.

Foutmelding: Er bestaat reeds een persoon met dezelfde of licht afwijkende voornaam, naam en geboortedatum.

Foutmelding: Er bestaat reeds een persoon met dezelfde of licht afwijkende voornaam, naam en geboortedatum. De wijzigingen kunnen bijgevolg niet opgeslagen worden.

Deze fout wordt veroorzaakt door een leerling die dubbel in het systeem zit. 

Een concreet voorbeeld:
School A voegt een leerling toe, met alle correcte gegevens.
De leerling trekt naar school B en die voegt de leerling toe, maar zonder RR-nummer, omdat de ouders de identiteitskaart van de leerling niet bijhadden. Tijdens die inschrijving gebeurt een tikfout in de (voor)naam of geboortedatum van die leerling. 

De leerling raakt ingeschreven in het systeem. Daags nadien wordt het RR-nummer aangevuld via de personalia en verschijnt onderstaande foutmelding. Informat herkent namelijk deze leerling a.d.h.v. dit RR-nummer, maar met verschillende gegevens.

mceclip0.png

Tips om dit in de toekomst zoveel mogelijk te verhinderen:
- Nooit leerlingen toevoegen zonder RR-nummer (behalve als die niet over een RR-nummer beschikken)
- Leerlingen inschrijven via de eID
- Indien u toch manueel de inschrijvingen invoert en dus ook de naam, geboortedatum en RR-nummer ==> Vraag of neem een kopie van de identiteitskaart, zodat u die gegevens kan overnemen. Ga dus nooit zomaar deze gegevens uit een e-mail kopiëren en plakken. Een tikfout is immers snel gebeurd (bv. 05.10 en 10.05)

Oplossing: Contacteer de helpdesk via info@informat.be en vermeld alle correcte gegevens van deze leerling, zoals vermeld op de identiteitskaart. Beide 'versies' van deze leerling zullen achterliggend moeten worden samengevoegd door ons technisch team.