Leerplichtverantwoordelijke aanduiden Leerplichtverantwoordelijke aanduiden

Leerplichtverantwoordelijke aanduiden

Als een leerling wordt toegevoegd via menu 'Leerlingen' > Toevoegen' wordt er op het vervolgscherm gevraagd naar de leerplichtverantwoordelijke(n) (= LPV).

mceclip0.png

Dit kan nadien ook nog toegevoegd/aangepast worden via tabblad 'Relaties'.

mceclip2.png

Vervolgens klapt het scherm open waarin u de nodige aanpassingen kan doen. Hier kunt u ondermeer de koppeling leggen met het adres van de LPV.
Vergeet niet om de wijzigingen te bevestigen met het groene vinkje.

mceclip1.png

De koppeling met het adres kan eveneens gebeuren vanuit de adrespagina.

mceclip3.png