Volgen

Begeleidingsitems ingeven

Het ingeven van begeleidingsitems kan op verschillende manieren:

1. Individueel ingeven van begeleidingsitems 

items kunnen individueel per leerling ingegeven worden via leerlingen - consulteren - tabblad begeleiding (groene boekje).

Hierbij kunt u met het groene plusje een begeleidingsitem aanmaken voor de geselecteerde leerling.

 

 

2. Klassikaal ingeven van begeleidingsitems

Wanneer een bepaald begeleidingsitem klassikaal moet worden toegevoegd  gaat u

via Organisatie - Klas - tabblad 'Begeleiding' in iBasis,

 

Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden in iBegeleiding, dan gaat u

via het menu 'Begeleidingsdossier' - 'Gegevens inbrengen (klassikaal)' 

 

 

 

3. Individueel aanpassen van klassikaal ingegeven begeleidingsitems

U kunt een item, dat klassikaal werd ingegeven, individueel bewerken door het los te koppelen.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen