Begeleidingsitems ingeven Begeleidingsitems ingeven

Begeleidingsitems ingeven

Het ingeven van begeleidingsitems kan op verschillende manieren.

1. Individueel ingeven van begeleidingsitems 

Items kunnen individueel per leerling ingegeven worden via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' - tabblad 'Begeleiding'.

Hier kunt u met het groene plusje een begeleidingsitem toevoegen voor de geselecteerde leerling.

mceclip1.png

2. Klassikaal ingeven van begeleidingsitems

Wanneer een bepaald begeleidingsitem klassikaal moet worden toegevoegd gaat u via menu 'Organisatie' - 'Klas' - tabblad 'Begeleiding' in iBasis.
Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden in iBegeleiding via menu 'Begeleidingsdossier' - 'Gegevens inbrengen (klassikaal)'.

 

3. Individueel aanpassen van klassikaal ingegeven begeleidingsitems

U kunt een item, dat klassikaal werd ingegeven, individueel bewerken door het los te koppelen.