Verslag leerling met specifieke onderwijsbehoeften Verslag leerling met specifieke onderwijsbehoeften

Verslag leerling met specifieke onderwijsbehoeften

In het kader van het M-decreet kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften ingeschreven worden in een gewone school.
Hiervoor heeft hij/zij een bijhorend verslag nodig.

Op het tabblad 'Inschrijving' kan aangeduid worden dat het gaat om een OM-leerling (OM = Ondersteuningsmodel).
Enkel wanneer dit vinkje wordt aangevinkt krijgt u - na het opslaan - de mogelijkheid om de gegevens omtrent het verslag aan te vullen.  


Bij het verslag zijn verschillende mogelijkheden:

Deze gegevens worden ook zichtbaar bij het afdrukken van de leerlingenfiche.