Initialiseren nieuw schooljaar in Informat - Koppeling Smartschool Initialiseren nieuw schooljaar in Informat - Koppeling Smartschool

Initialiseren nieuw schooljaar in Informat - Koppeling Smartschool

Het initialiseren van een nieuw schooljaar in Informat staat volledig los van het activeren van een nieuw schooljaar in Smartschool. Beide acties kunnen dus onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd.

Leerlingen die in Informat in het nieuwe schooljaar werden ingeschreven vóór dat schooljaar geactiveerd werd in Smartschool moeten gesynchroniseerd worden via deze knop:

mceclip0.png