Leerling niet gesynchroniseerd/zichtbaar in Smartschool Leerling niet gesynchroniseerd/zichtbaar in Smartschool

Leerling niet gesynchroniseerd/zichtbaar in Smartschool

Als een leerling dubbel in Informat is geraakt, niet gesynchroniseerd wordt met Smartschool of u merkt dat sommige gegevens niet correct zijn in Smartschool, dan kunt u dit probleem op drie manieren oplossen door te hersynchroniseren. 

Merk op: het kan tijdens piekmomenten enkele uren duren vooraleer deze synchronisatie verwerkt wordt.

1. Voor één leerling de synchronisatie heruitvoeren: via personalia-scherm

2. Voor meerdere leerlingen: via menu Algemeen > Structuur

Stap 1: selecteer de juiste school

Stap 2: ga naar tabblad 'Smartschool'

Stap 3: naar Smartschoolgebruikers

Stap 4: filter op wat u maar wenst

Stap 5: versturen naar Smartschool

3. Voor alle leerlingen: via menu Algemeen > Structuur