Stappenplan: Een e-mailbericht versturen Stappenplan: Een e-mailbericht versturen

Stappenplan: Een e-mailbericht versturen

Stap 1: Een e-mailbericht aanmaken

Hiervoor selecteert u het tabblad Berichten > Inhoud > Toevoegen.

Vervolgens bepaalt u de gewenste vorm: 
1. De categorie d.i. het mapje waarin u het bericht wil bewaren.
2. Het medium: hier selecteert u ‘e-mail’.
3. U geeft uw bericht een titel. Dit is het onderwerp van de mail dat uw bestemmeling te zien krijgt.
4. Bij ‘titel intern’ kan u een naam ingeven voor intern gebruik.
5. Daarna kiest u de parameters. Dit is de {naam}, {voornaam},…
6. Wil u een afbeelding toevoegen dan selecteert u ‘online afbeelding’ . Die kan u met ‘kopiëren’ en ‘plakken’ op de gewenste plaats invoegen.
7. U slaat uw bericht op.

mceclip0.png

Uw bericht staat nu klaar om te verzenden.

 

Stap 2: Het bericht versturen

Hiervoor gaat u naar het tabblad Communicatie > Communicatie2. 
Onder het item ‘selectie bericht’ mceclip7.png ziet u een preview van de mail.

mceclip1.png

Het ophalen van de contacten waaraan u uw mailbericht wil sturen kan via verschillende manieren:

  •  via leerkracht
  •  via klas/cursus
  •  via contactengroep

Door op het vergrootglas te klikken haalt u de leerlingen van de geselecteerde klassen op. Wanneer u de leerkracht als ontvanger aanduidt, ontvangen de klastitularissen ook het mailbericht.

Als u ‘huidig’ selecteert zullen enkel leerlingen of cursisten die tot op vandaag zijn ingeschreven uw mailbericht ontvangen.

U kan ook extra ontvangers toevoegen, bv. directie, administratieve medewerkers, ….

Via de knop bladeren kan u heel eenvoudig bestanden toevoegen (een worddocument, een pdf, een lijst,…). Hiervoor klikt u op ‘bladeren’ en selecteert u het betreffende document. Nadat u het bestand gekozen heeft dan dient u wel nog op de knop ‘bestanden toevoegen’ te klikken. De bijlage wordt nu automatisch aan uw mailbericht toegevoegd.

mceclip2.png

In een volgende stap selecteert u de ontvangers, dus alle personen die uw bericht moeten ontvangen.

mceclip4.png

Als de inhoud van uw bericht helemaal klaar is en de ontvangers zijn geselecteerd, klikt u dan op de knop ‘versturen’.

Uw mailbericht wordt meteen verzonden.

Na het verzenden van uw mail wordt er een resultatenrapport getoond, d.i. de lijst van de ontvangers, zoals onderstaand voorbeeld. Zo ziet u meteen wie uw bericht al dan niet heeft ontvangen en welke de reden van niet-aflevering is.

mceclip5.png

Via het printerpictogram kan u verschillende lijsten afdrukken. U kan indien u dit wenst de contactgegevens verder aanvullen via de module iLeerlingen / iBasis.

mceclip6.png