Berichten naar een specifieke groep (oud-) leerlingen versturen Berichten naar een specifieke groep (oud-) leerlingen versturen

Berichten naar een specifieke groep (oud-) leerlingen versturen

U kunt hiervoor een contactgroep aanmaken voor een specifieke groep leerlingen. Dit doet u via Organisatie > Contactgroepen leerlingen/cursisten. Hier kunt u een nieuwe groep aanmaken en via het tabblad 'Inschrijven' voegt u de desbetreffende leerlingen toe. 

Wanneer het gaat over een contactgroep met oud-leerlingen, kunt u dit aanvinken.

Via Communicatie > Communicatie2 kunt u naar deze contactgroep(en) een mail versturen.

mceclip0.png

Opmerking! De contactgroepen worden niet gekopieerd bij het initialiseren van het nieuwe schooljaar, waardoor u deze elk schooljaar opnieuw moet aanmaken, uitgezonderd de contactgroepen met oud-leerlingen, die worden wel overgezet en kunnen jaarlijks verder aangevuld worden.