Berichten naar personeelsleden versturen Berichten naar personeelsleden versturen

Berichten naar personeelsleden versturen

Om een bericht te kunnen versturen naar uw personeelsleden, maakt u eerst een contactgroep aan in de applicatie iSchoolCommunicatie. Dit doet u via het tabblad Organisatie > Contactgroep personeel. Wanneer de contactgroep werd aangemaakt, kunt u via het tabblad 'Inschrijven' de gewenste personeelsleden toevoegen.

Vervolgens kunt u naar deze groep een bericht sturen via Communicatie > Personeel.

Selecteer de mailadressen en uw bericht. 

Bij 'Selectie organisatie' selecteert u de contactgroep waarnaar u het bericht wenst te versturen. Drukt u op de knop 'Ophalen contacten' dan verschijnen alle personeelsleden gekoppeld aan deze groep. U kunt vervolgens nog personeelsleden afvinken waarnaar niet dient gemaild te worden.

mceclip0.png

Let op: Indien een personeelslid niet verschijnt in deze lijst, dan kan het zijn dat dit personeelslid in de applicatie iPersoneel niet als "effectief in dienst" werd gemeld. Vinkt u het veld "Personeelslid effectief in dienst aangevinkt" uit, dan zal dit personeelslid wel verschijnen in het overzicht.

Opmerking! De contactgroepen worden niet gekopieerd bij het initialiseren van het nieuwe schooljaar, waardoor u deze elk schooljaar opnieuw moet aanmaken.