Problemen bij afwezigheden registreren Problemen bij afwezigheden registreren

Problemen bij afwezigheden registreren

1. Er zijn geen blauwe bolletjes, enkel grijze

De reden waarom u grijze bolletjes ziet in plaats van blauwe is omdat er geen rijksregisternummer staat gekoppeld aan uw account. Dit kan twee oorzaken hebben: 

  • Er werd geen rijksregisternummer gekoppeld aan de personalia in de applicatie iPersoneel.
  • Er werd geen persoon gekoppeld aan het account in iGebruikersbeheer via Beheren van > gebruikers (enkel toegankelijk voor de beheerder).

2. Er zijn geen bolletjes zichtbaar om afwezigheden in te geven

In verlofperiodes zullen sowieso nooit bolletjes verschijnen, aangezien dan ook geen afwezigheden moeten worden geregistreerd.
Krijgt u ook buiten de verlofperiodes geen bolletjes te zien, dan staat de tijdscode op uw computer mogelijks foutief ingesteld. De tijdzone moet correct staan en daylight saving time / “Klok automatisch aan zomertijd aanpassen” moet aan staan:

mceclip0.png

3. Er zijn geen afwezigheidscodes beschikbaar om uit te kiezen:

U kunt meerdere codes zichtbaar maken door wat langer te klikken op het blauwe bolletje. Zo verschijnt er een scherm met extra afwezigheidscodes

Let op: Indien ook dan de afwezigheidscode(s) niet beschikbaar is, zie dit artikel.