Hier leest u hoe het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs concreet worden toegepast in Informat.