Rechten instellen in Rekeningen 2.0 Rechten instellen in Rekeningen 2.0

Rechten instellen in Rekeningen 2.0

Voor de rekeningenmodule kan Informat één of meerdere beheerders voor u instellen.
Een beheerder beheert de toegangsgroepen en de gebruikers van de vestigingen waarvoor hij als beheerder is ingesteld.
Vanuit de rekeningenmodule kan iedere gebruiker via het mannetje rechtsboven nagaan wie beheerder is en wie bijvoorbeeld zijn/haar rechten kan aanpassen of rechten aan een nieuwe medewerker kan toekennen:

mceclip0.png

Het toekennen van rechten op de rekeningenmodule gebeurt niet vanuit iGebruikersbeheer maar wel rechtstreeks vanuit de rekeningenmodule zelf. De beheerder gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Toegangsgroep aanmaken
  Ga naar het tandwieltje rechtsboven, kies voor 'Beheer' en daarna voor 'Toegangsgroep'. Indien er al een toegangsgroep bestaat voor de betrokken school klikt u die aan en mag u direct naar stap 3 van dit artikel. Is die er nog niet, dan klikt u op 'Toegangsgroep toevoegen' om die aan te maken:

  mceclip1.png
  In het tabblad Algemeen:
  • kiest u de juiste beheerdersgroep (1).
  • geeft u een naam op voor de omgeving (2).
  • activeert u het vinkje bij 'actief' (3).
  • kiest u de juiste vzw uit de keuzelijst (4).
  • stelt u de initiële menurechten in op schrijven, alleen-lezen of geen toegang.
  • bevestigt u dit alles met 'Opslaan'.

   mceclip2.png
  • Er verschijnt een apart, extra menu 'Dossier' waar u nu ook het juiste deelboek kunt koppelen:
   mceclip6.png
   !Indien het juiste deelboek niet verschijnt, neem dan contact op met de helpdesk.
   !Wijzig geen bestaande koppelingen met dossiers, contacteer hiervoor eveneens steeds de helpdesk.

 2. Vestigingen koppelen aan toegangsgroep
  In het tabblad Vestigingen gaat u vervolgens de juiste school(vestigingen) koppelen door die aan te vinken en te bevestigen met 'Opslaan':

  mceclip3.png
  Indien van toepassing, doet u hetzelfde voor Internen, Personeel en Registratie.

 3. Gebruikers koppelen aan toegangsgroep
  Door gebruikers in het tabblad Gebruikers te koppelen aan de toegangsgroep bepaalt u wie er toegang krijgt tot iRekeningen voor de school/vestiging die aan de toegangsgroep gekoppeld is.
  • Zoek de gebruiker via de drie platte streepjes.
  • Vink die aan.
  • Verplaats die naar rechts met het pijltje.

   mceclip4.png

   Per toegangsgroep kunnen er meerdere gebruikers ingesteld worden. Een gebruiker kan ook aan verschillende toegangsgroepen gekoppeld worden.

 4. Rechten op menu-item instellen
  Naast de algemene schrijf- of leesrechten van de toegangsgroep zelf (zie stap 1) kunt u in het tabblad Menu ook op het niveau van een bepaald menu-item specifieke rechten gaan toekennen.
  Klik op de drie puntjes bij een menu-item, kies de rechten die daarvoor van toepassing zijn en bevestig met Opslaan rechtsonder.

  mceclip8.png

  Schrijf-items worden groen weergegeven, alleen-lezen oranje en geen toegang rood.
  De ingestelde rechten zijn geldig voor alle gebruikers die aan de toegangsgroep gekoppeld zijn.

Noot: indien er nog geen gebruikersnaam is aangemaakt voor een persoon die rechten moet krijgen op de rekeningenmodule moet de beheerder die eerst in iGebruikersbeheer aanmaken (zie hiervoor dit artikel).