Rechten instellen in Registratie 2.0 Rechten instellen in Registratie 2.0

Rechten instellen in Registratie 2.0

Het instellen van de rechten gebeurt niet in iGebruikersbeheer. De rechten worden in de registratiemodule zelf ingesteld. Dit is niet noodzakelijk de beheerder van de overige administratieve modules.

Voor de registratiemodule kan Informat één of meerdere beheerders voor u instellen.
Een beheerder beheert de toegangsgroepen en de gebruikers van de vestigingen waarvoor hij als beheerder is ingesteld.

Vanuit de registratiemodule kan iedere gebruiker via het mannetje rechtsboven nagaan wie beheerder is en wie bijvoorbeeld zijn/haar rechten kan aanpassen of rechten aan een nieuwe medewerker kan toekennen:

Om rechten in te stellen gaat de beheerder als volgt te werk:

1. Toegangsgroep aanmaken
Ga naar het tandwieltje rechtsboven, kies voor 'Beheer' en daarna voor 'Toegangsgroep'. Indien er al een toegangsgroep bestaat voor de betrokken school klikt u die aan en mag u direct naar stap 3 van dit artikel. Is die er nog niet, dan klikt u op 'Toegangsgroep toevoegen' om die aan te maken:

mceclip1.png
In het tabblad Algemeen:

  • kiest u de juiste beheerdersgroep (1).
  • geeft u een naam op voor de toegangsgroep (2).
  • stelt u de standaardrechten in voor menu-items van type 1 (zie tabblad 'Menu') (3).
  • stelt u de standaardrechten in voor menu-items van type 2 (zie tabblad 'Menu') (4).
  • selecteert u de juiste definitie (5). Het is belangrijk de juiste definitie te selecteren.
  • activeert u het vinkje bij 'Actief' (6).
  • voegt u eventueel een opmerking toe (7).
  • bevestigt u dit alles met 'Opslaan'.   

2. Instellingen/instellingsgroepen koppelen aan toegangsgroep

Aan elke toegangsgroep worden er instellingen OF instellingsgroepen gekoppeld:

- Op het tabblad Instellingen geeft u rechten op de applicatie Registratie2.0 (Eerder voor secretariaatsmedewerkers). U koppelt hiervoor de juiste school(vestigingen) door die aan te vinken en te bevestigen met 'Opslaan':

- Op tabblad Instellingsgroepen geeft u rechten op de applicatie Afwezigheden en Registraties. (Eerder voor leerkrachten en/of secretariaatsmedewerkers). U vinkt hiervoor de instellingsgroep(en) aan waarvoor deze toegangsgroep van toepassing is en bevestigt met 'Opslaan':

3. Gebruikers koppelen aan toegangsgroep
Door gebruikers in het tabblad Gebruikers te koppelen aan de toegangsgroep bepaalt u wie er toegang krijgt tot Registratie2.0 voor de instelling(en)/instellingsgroep(en) die aan de toegangsgroep gekoppeld zijn.

 • Zoek de gebruiker via de drie platte streepjes.
 • Vink die aan.
 • Verplaats die naar rechts met het pijltje.

Per toegangsgroep kunnen er meerdere gebruikers ingesteld worden. Een gebruiker kan ook aan verschillende toegangsgroepen gekoppeld worden.

4. Rechten op menu-item instellen
Naast de algemene schrijf- of leesrechten van de toegangsgroep zelf (zie stap 1) kunt u in het tabblad Menu ook op het niveau van een bepaald menu-item specifieke rechten gaan toekennen.
Klik op de drie puntjes bij een menu-item, kies de rechten die daarvoor van toepassing zijn en bevestig met 'Opslaan' rechtsonder.Schrijf-items worden groen weergegeven, alleen-lezen oranje en geen toegang rood.
De ingestelde rechten zijn geldig voor alle gebruikers die aan de toegangsgroep gekoppeld zijn.

Noot: indien er nog geen gebruikersnaam is aangemaakt voor een persoon die rechten moet krijgen op de registratiemodule moet de beheerder die eerst in iGebruikersbeheer aanmaken (zie hiervoor dit artikel).