Nieuw schooljaar activeren - stappenplan
In bijgevoegd stappenplan kunt u nalezen hoe u het nieuwe schooljaar in ...
Klas-/schoolwissels en de schooljaarovergang in IOL
Net zoals in iBasis/iLeerlingen, werkt u binnen IOL vanuit een bepaald s...
Starten met Informat Online
 
Hoe verloopt de boekhoudkundige verwerking van de transactiekost?
De afgehouden transactiekost zal in het codabestand staan dat u van Mult...
Demo Informat Online - Basis Onderwijs
Het e-mailadres van een ouder wijzigt (IOL)
Wanneer het e-mailadres van een ouder wijzigt dient deze ouder zich opni...