Interne werd verkeerdelijk overgezet
Indien u een interne heeft overgezet naar het nieuwe schooljaar, terwijl...
Internen overzetten/inschrijven in een nieuw schooljaar
Overzetten internen: U meldt zich aan in vorig schooljaar en zet de leer...
Stamnummer interne(n) toekennen
Indien een interne(n) niet automatisch een stamnummer heeft gekregen, ka...
Uitgeschreven interne uit leerlingenlijst verwijderen
1) De interne werd uitgeschreven langs het menu Internen > Uitschrijven....