Internen overzetten/inschrijven in een nieuw schooljaar Internen overzetten/inschrijven in een nieuw schooljaar

Internen overzetten/inschrijven in een nieuw schooljaar

Overzetten internen:

U meldt zich aan in vorig schooljaar en zet de leerlingen over via het menu Extra > Overbrengen/uitschrijven internen.

- Links duidt u aan 'overzetten' en daarbij selecteert u de desbetreffende leerling(en). 

- Rechts kiest u het internaat waarin de leerling zich wenst in te schrijven in het nieuwe schooljaar.

- Via de enkele pijl, zet u de aangeduide leerling(en) over. Alle leerlingen samen naar rechts overplaatsen, doet u met de dubbele pijl tussen beide kolommen.

mceclip0.png

Inschrijven internen:

Nieuwe internen dient u manueel toe te voegen via het menu Internen > Inschrijven.

Behalve wanneer de leerling is ingeschreven in een school van de scholengemeenschap/scholengroep die met de leerlingenadministratie van Informat werkt. Deze leerlingen kan u makkelijk in groep toevoegen via het menu Internen > Inschrijven vanuit de leerlingenadministratie.

Opgelet: Dit werkt enkel indien het verblijfstype en het internaat zijn ingevuld bij de dagschool in de applicatie iBasis/iLeerlingen op het tabblad 'inschrijving' via Leerlingen > Consulteren.

mceclip1.png