Klaswijziging Smartschool
Klaswijzigingen moeten uitgevoerd worden in Informat. Automatisch zal de...
Schoolloopbaan vorige schooljaren aanvullen
De synchronisatie gebeurt per schooljaar. Er worden enkel gegevens van h...