Schoolloopbaan vorige schooljaren aanvullen Schoolloopbaan vorige schooljaren aanvullen

Schoolloopbaan vorige schooljaren aanvullen

De synchronisatie gebeurt per schooljaar. Er worden enkel gegevens van het huidige schooljaar uitgewisseld.

De schoolloopbaan van de leerlingen die momenteel in Smartschool aanwezig zijn, blijft bewaard. De schoolloopbaan van de vorige schooljaren wordt niet aangevuld met de informatie uit het verleden in Informat.

 

Bijvoorbeeld: Als 21-22 het actieve schooljaar is in Smartschool en u past gegevens aan in Informat in schooljaar 20-21, dan worden deze gegevens niet gesynchroniseerd.