Brief/lijst gebruikersnaam en wachtwoord Smartschool
Er zit geen standaardbrief in Informat met het wachtwoord en de gebruike...
Co-accounts Informat
Informat bevat gegevens van ouders en andere relaties. Deze worden zicht...
Informatgegevens in LVS raadplegen
Bij de profielweergave van een leerling verschijnt een nieuw tabblad ‘In...
Synchronisatie personeelsleden met Smartschool
Op dit moment kunnen personeelsleden nog niet gesynchroniseerd worden me...