Over de synchronisatie Over de synchronisatie

Over de synchronisatie

Betalingen die in Exact worden geregistreerd, kunt u via het inlezen van synchronisatiebestanden ook in Rekeningen 2.0 zichtbaar maken.

  • Enkel rekeningen die rechtstreeks zijn doorgeboekt naar Exact (onder een actieve koppeling) kunnen via de synchronisatie worden afgepunt.

  • Voor een correcte synchronisatie moet de betaling in Exact op de respectievelijke verkoopboeking van de rekening worden afgepunt. Afpuntingen die bijvoorbeeld op klantniveau werden geregistreerd zullen niet in het synchronisatiebestand worden opgenomen.

  • Wordt een rekening in Exact voor een hoger bedrag afgepunt dan het totale bedrag van de rekening, dan wordt het bedrag dat 'teveel' betaald werd niet doorgestuurd naar Rekeningen 2.0 aangezien deze info op vandaag niet via de API kan worden opgehaald.

  • De betaaldatum die Rekeningen 2.0 wordt geregistreerd is steeds de datum waarop het synchronisatiebestand wordt verwerkt. Om het verschil tussen de eigenlijke betaaldatum in Exact en die in Informat zo klein mogelijk te houden is het dan ook van groot belang dat er zo frequent mogelijk wordt gesynchroniseerd.

Verdere technische toelichting ivm de koppeling vindt u in het stappenplan in bijlage.