Mail versturen bij accepteren voorinschrijving
Een voorinschrijving is geen definitieve inschrijving. Daarom dient de s...
Update gegevens zittende leerlingen
Bij het inschrijven van zittende leerlingen worden niet alle gegevens ov...