Deelcertificaat HBO - Ondertekenaar(s) Deelcertificaat HBO - Ondertekenaar(s)

Deelcertificaat HBO - Ondertekenaar(s)

Er zijn twee mogelijkheden:

1) het deelcertificaat wordt ondertekend door zowel het hoofd van de secundaire school als het hoofd van de hogeschool;

2) het deelcertificaat wordt in naam van beide instellingen ondertekend door een gemandateerde.

In beide gevallen moet(en) de ondertekenaar(s) ingevoerd worden op tabblad ‘Ondertekenaar’ onder menu ‘Algemeen’ - ‘Structuur’.

1) Wordt het deelcertificaat ondertekend door beide hoofden, dan vult u de ondertekenaar voor de secundaire school in onder het luik 'Studiebewijzen' (1) en de ondertekenaar van de hogeschool in het luik 'Externe ondertekenaar studiebewijzen...' (2). Bovendien mag het onderste luik 'Deelcertificaten HBO ....' (3) niet zijn ingevuld.
Standaard wordt de formulering "hoofden van de bovengenoemde instellingen" gebruikt, tenzij bij (minstens) één van beide als functie "gemandateerde" is ingevuld (4). In dat geval wordt de formulering "De gemandateerde van ... en het hoofd van ..." (of omgekeerd).

mceclip1.png

2) Wordt het deelcertificaat in naam van beide instellingen ondertekend door een gezamenlijke gemandateerde, dan moeten haar/zijn gegevens ingevuld worden in het luik 'Deelcertificaten HBO ....' (3).