Registreren voor een periode Registreren voor een periode

Registreren voor een periode

Het is mogelijk om in de applicatie Afwezigheden en registratie, registraties in te geven voor een langere periode. 

Hierbij selecteert u een tegel aan de linkerkant indien nog geen registraties klaarstaan in de lijst en klikt u op de kalender onderaan.

U krijgt de mogelijkheid om een periode te selecteren, en op 'volgende' te klikken. 

Daarna kunt u de leerlingen aanvinken waarvoor de gekozen activiteit voor deze periode geregistreerd moet worden. U klikt op 'volgende' om naar het volgende scherm te gaan.

mceclip0.png

In dit laatste scherm worden de eenheden getoond die gekoppeld staan aan de gekozen activiteit. Hierbij kan nu de nodige registratiegegevens worden ingevuld die per dag geregistreerd moeten worden. U bevestigt uiteindelijk met de knop 'bevestigen'. Hierbij komen de geselecteerde registraties aangeduid tevoorschijn in het overzicht van de klas.

 

Onderstaand nog de kleurcodes van de verschillende mogelijke registraties: