Stappenplan: Registraties voor meerdere personen Stappenplan: Registraties voor meerdere personen

Stappenplan: Registraties voor meerdere personen

Met deze module brengt u snel en eenvoudig de dagelijkse administratie voor uw klas in orde. Deze module brengt iAfwezighedenLeerkrachten en iRegistratie samen in één gebruiksvriendelijke omgeving. In één beweging voert u voortaan niet alleen de afwezigheden maar meteen ook de registraties voor de schoolrekening in en dit zowel op uw PC als op uw tablet of smartphone.

Om een artikel voor meerdere personen ineens te registreren voor een bepaalde dag, kan u gebruik maken van de groepsinvoer. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

1. Klik op het 'groep-symbool' onderaan een artikelkolom:

mceclip0.png

Het scherm voor groepsingave verschijnt:

mceclip1.png

2. Selecteer de personen voor wie u het artikel wil registreren.

3. Maak uw keuze uit de artikels en/of opties.

4. Klik op Bevestig om te sluiten.
Voor de door u gekozen dag wordt voor alle geselecteerde personen het artikel (incl. eventueel aantal en tijd) geregistreerd.