eID inlezen in Informat eID inlezen in Informat

eID inlezen in Informat

Als u een elektronische identiteitskaart (kortweg eID) of kidsID wil inlezen, moet de "eID Middleware" van de federale overheid geïnstalleerd zijn op de computer. Die software kunt u downloaden vanaf deze website: https://eid.belgium.be/nl.

Voor het inlezen in Informat (iBasis, iLeerlingen, iPersoneel, iCursisten, iInternen, iVoorInschrijvingen) maakt Informat gebruik van de diensten van e-Contract.
Om de kaart te kunnen inlezen moet nog bijkomende software geïnstalleerd worden. Die krijgt u aangeboden in het pop-upvenster om de kaart in te lezen (dit venster kan afwijken van onderstaande schermafbeelding, afhankelijk van de browser die u gebruikt).

De "eID Web Browser Middleware" die u op dit scherm krijgt aangeboden, is niet hetzelfde programma als dat van de federale overheid.
Beide onderdelen moeten geïnstalleerd worden!

Mocht u meer informatie wensen over de installatie van deze twee onderdelen, dan kunt u terecht op de site van e-Contract met specifieke uitleg voor elke browser: http://www.e-contract.be/support.


Gezien de installatie specifiek is voor uw computer, is uw ICT-coördinator of ICT-dienst het aangewezen aanspreekpunt om u te helpen bij problemen met inlezen.
 

Merk op: de ISI-pluskaart (die de SIS-kaart vervangt) bevat geen chip en kan dus niet via deze software ingelezen worden.