Gesplitste rekeningen: € 0-rekeningen niet doorboeken naar Exact Gesplitste rekeningen: € 0-rekeningen niet doorboeken naar Exact

Gesplitste rekeningen: € 0-rekeningen niet doorboeken naar Exact

Bij een gesplitste rekening met verdeling 100% - 0% kan u ervoor opteren om de rekeningen aan 0% - dus met een totaalbedrag van 0 euro - niet door te boeken naar Exact.

Voorwaarde: de rekeningen binnen de rekeninggroep zijn definitief klaar en “afgedrukt”, maar werden nog niet doorgeboekt naar Exact.

Ga hiervoor bij het doorboeken als volgt te werk:

  1. Ga naar Rekeningen > Doorboeken > Overzicht boekingen.

  2. Open de rekeninggroep. De lijst van rekeningen en creditnota’s in de rekeninggroep verschijnt.

  3. Klik op de 3 platje streepjes in de kolom 'Bedrag' zodat de filter opent en zet die laatste op 'Gelijk aan 0'. De €0-rekeningen worden meteen uitgefilterd:

    mceclip0.png

  4. Vink de rekeningen aan (ofwel allemaal via het vakje naast 'Naam' ofwel een selectie via de vakjes bij de rekeningen zelf) en klik op 'Selectie doorboeken'.