Deliberatie MODULAIR: tips Deliberatie MODULAIR: tips

Deliberatie MODULAIR: tips

* Eerste zittijd

- Vooraf adviezen/motiveringen/waarschuwingen invoeren + adviezen koppelen aan afdelingsjaar via menu 'Organisatie' - 'Afdeling' - tabblad 'Deliberatie' (optioneel).

- Personeelsleden die moeten vermeld worden op notulen/ind. syntheseblad /PV toevoegen als klassenraadsleden onder menu 'Organisatie' - 'Officiële klassen' - tabblad 'Klasfuncties' (niet nodig voor wie met iRapporten werkt: zij kunnen klassenraadsleden berekenen vanuit iRapporten).

- Iedereen geslaagd zetten (eerste zit).

- (Deel)certificaten/Studiegetuigschriften/Diploma's vooraf uitprinten + afpuntingslijst ter controle.

- Blanco notulen en individuele synthesebladen (voor wie dit manueel invult tijdens deliberaties).

- Deliberatie-invoer eerste zittijd.

- Voor wie niet met iRapporten werkt: invoer procenten (optioneel).

- Deliberatiedocumenten + lijsten en andere documenten (mededeling resultaat aan ouders/vorige school, enz.) afprinten.

- Zending studiebewijzen.

* Addendum

- Iedereen geslaagd zetten (addendum).

- Deliberatie-invoer addendum.

- Voor wie niet met iRapporten werkt: invoer procenten (optioneel).

- Deliberatiedocumenten + lijsten en andere documenten (mededeling resultaat aan ouders/vorige school, enz.) afprinten.
(Merk op dat enkel leerlingen met een uitreikingsdatum na 30 juni op het PV Addendum worden vermeld.)

- Nieuwe zending studiebewijzen via Discimus enkel voor deze leerlingen (door te filteren op naam of uitgestelde beslissing).

Belangrijke opmerkingen voor HBO5 Verpleegkunde

1) Samenwerkingsverband hogeschool

Langs menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie' moet de hogeschool aangeduid worden waarmee wordt samengewerkt, en kan aangevinkt worden of deze hogeschool de coördinerende instelling is. 
Hier kunt u ook het logo van die hogeschool opladen:

Langs menu 'Algemeen' - 'Structuur' - tabblad 'Ondertekenaar' kunt u opgeven wie in naam van de hogeschool de diploma's ondertekent.
Beide instellingen kunnen er voor opteren om één iemand als gemandateerde de deelcertificaten te laten ondertekenen. In dat geval moet het onderste luik worden ingevuld.

2) Uitstel van beslissing

Een uitgestelde beslissing voor een cursist van de opleiding verpleegkunde die het opleidingstraject niet verder zet of die aan het einde van de opleiding is gekomen, dient genomen uiterlijk twee maanden na de einddatum van de module in kwestie (cf. SO/2008/04, punt 9). 
Is dit het geval, dan gebeurt de deliberatie-invoer via Addendum (en komt de leerling op het PV Addendum indien uitreikingsdatum na 30 juni ligt; zie hoger).
Wordt de uiteindelijke beslissing pas na méér dan twee maanden genomen (bv. omwille van zwangerschap of ziekte), dan moet de leerling niet geslaagd gezet worden, en moet er een nieuwe inschrijving in dat schooljaar worden toegevoegd als regelmatige/niet-financierbare leerling. Op het moment dat deze leerling door de klassenraad geslaagd wordt verklaard moet er een nieuwe module toegevoegd worden aan het afdelingsjaar met deze uitreikingsdatum als einddatum, en moet deze module aan de inschrijving van deze leerling worden gekoppeld. U kan daarna op deze inschrijving de deliberatie-invoer uitvoeren.