Openstaande posten verwerken in een Twikey set-up Openstaande posten verwerken in een Twikey set-up

Openstaande posten verwerken in een Twikey set-up

Positieve saldi:

  • Kun je niet in de betaallink verwerken, aangezien die maximaal voor het bedrag van de betrokken rekening kan worden aangemaakt.
  • Kun je in Twikey zelf aparte betaallinks voor aanmaken.

Negatieve saldi (tegoeden):

  • Kun je wél in de betaallink verwerken, als je eerst compenseert en daarna publiceert.
  • Kun je terugstorten en maw niet in de betaallink verwerken.

In een Twikey set-up kun je de rekeningen niet met openstaande posten afdrukken.
Positieve saldi kun je immers sowieso al niet verwerken in de betaallink en voor tegoeden kan het afdrukken met openstaande een heel vertekend beeld geven doordat je eerst moet compenseren.

Een voorbeeld:

Onderstaande leerling heeft een openstaand tegoed van €33, de nieuwe rekening bedraagt €24.30.We willen dat openstaand tegoed in de betaallink verwerken dus na het doorboeken van de nieuwe rekening voeren we onderstaande compensatie uit:We zullen in dit geval de rekening niet kunnen publiceren, aangezien het bedrag negatief is.
We willen de rekening echter wel nog naar de ouders doormailen. Doen we dat met openstaande posten, dan leidt dat tot dit resultaat:Door de compensatie staat er nog slechts €8.70 van het tegoed open, wordt enkel dat restantje afgetrokken en moeten de ouders zogezegd nog €15.60 betalen.


Beter is dus gewoon niet met openstaande afdrukken en aan de ouders meegeven dat op de rekening steeds het bedrag van de oorspronkelijke rekening zal worden weergegeven. Is er een verrekening met een tegoed gebeurd, dan zullen zij dat in de betaallink zien (kleiner bedrag, of gewoon geen betaallink).