Wat is Beleidswijzer? Wat is Beleidswijzer?

Wat is Beleidswijzer?

De nood aan het verzamelen en interpreteren van data neemt ook in het onderwijs enorm toe. De complexiteit van uw organisatie stijgt.

Als school ben je dagdagelijks bezig met het ingeven van data in Informat.  Zowel wat leerlingen als personeel betreft is Informat op die manier een enorme schat aan informatie geworden. Wat de input van data betreft ondersteunen we je al jaren, wat de ondersteuning tot interpretatie van deze data betreft, moeten we toegeven dat we daarin nog stappen kunnen zetten.

Het is misschien niet bij iedereen even bekend, maar Informat is reeds 11 jaar onderdeel van Plantyn. Plantyn gaat de komende jaren meer en meer inzitten op ondersteuning van het bredere schoolecosysteem en wil op die manier een echte partner voor het onderwijs zijn/worden. Vanuit die insteek gaan we de gegevens die je al jaren van je personeel (en waar mogelijk ook je leerlingen) in Informat verwerkt inzichtelijk maken. Zo kan je als (coördinerende) directie/personeelsverantwoordelijke uw eigen data, efficiënt gebruiken om uw beleidskeuzes inzichtelijk te maken en te onderbouwen. 

Concreet heeft Plantyn, binnen jouw Informat ecosysteem, daarom de module Beleidswijzer Personeel, ontwikkeld. 

Deze module is via een nieuwe tegel toegankelijk vanuit Informat en geeft je inzicht in o.a.

  • Geeft je een overzicht van je personeelsbestand over alle instellingsnummers en vestigingsplaatsen heen.
  • Je volgt het absenteisme over de jaren heen op, rekening houdend met parameters zoals leeftijd, anciënniteit, woonplaats.
  • Monitort de personeelscapaciteit, zoals o.a. de niet ingevulde uren maar krijgt ook inzicht in de oorzaken ervan.
  • Je ziet in een oogopslag welke personeelsleden effectief beschikbaar zijn.
  • Je krijgt bijvoorbeeld dagelijks een overzicht van de personeelsleden die in aanmerking komen voor TADD.
  • ...

De beschikbaarheid van deze nieuwe module is voor u gekoppeld aan de uitrol van het nieuwe gebruikersbeheer. Zodra dit voor jullie scholengemeenschap- of bestuur in voege is, heb je automatisch toegang tot beleidswijzer.

Naast deze ‘Beleidswijzer Personeel’ bieden we voor het basisonderwijs ook ‘Onderwijsbeleid’ aan om de impact van je zorg- en talenbeleid op je leerlingen heel gedetailleerd in kaart te brengen.  En gericht actie te ondernemen.  Daarover later meer.