Stappenplan iLeerlingenvervoer Stappenplan iLeerlingenvervoer

Stappenplan iLeerlingenvervoer

1. Voorbereidend werk

Traject aanmaken

Ga naar Vervoer > Trajecten > Traject > busje. (De gele velden zijn verplicht.)

mceclip0.png

Vervoersmaatschappij + bussen toevoegen (optioneel)

Ga naar Vervoer > Vervoersmaatschappij:

 • Voeg Vervoersmaatschappij toe
 • Voeg Bussen toe
 • Bus-traject (koppeling tussen fysieke bus en busrit)

mceclip2.png

Extra Bushaltes/afstapplaatsen toevoegen (optioneel)

Indien het busvervoer georganiseerd wordt over verschillende scholen heen kan u alvast de verschillende afstapplaatsen toevoegen.

mceclip3.png

Begeleiders toevoegen (optioneel)

Ga naar Begeleiders > Toevoegen busbegeleider.

STAP 1: persoon opzoeken of volledig nieuw inbrengen (manueel of met EID).

U dient minimaal te beschikken over naam, voornaam, geboortedatum en geslacht. Klik recht onderaan het groene pijltje om verder te gaan.

mceclip4.png

STAP 2: specifieke instellingen voor de begeleider

mceclip5.png

STAP 3: opstap van de busbegeleider toevoegen

mceclip7.png

Daarna kan u de busbegeleider koppelen via Vervoer > Traject > Begeleider:
• Links de busrit selecteren
• Begeleider kiezen
• Dagen selecteren en op het groen plusje om te bevestigen.
Standaard krijgt een busbegeleider het volgnummer 0 (zo komt hij vooraan de lijst te staan). Titularis = Hoofdbegeleider.

2. Inschrijvingen/Ritten toevoegen

Buspassagier toevoegen met inschrijving/bushalte

Ga naar Passagiers > Toevoegen buspassagier met inschrijving

STAP 1: persoon opzoeken of volledig nieuw inbrengen (manueel of met EID)

Afstap: Dit kan verschillend zijn van de eigen school (aangeboden haltes werden aangemaakt bij Vervoer > Bushaltes met omschrijving ‘Afstap’)

Externe leerling: Leerling zit niet in eigen scholengroep.
Klik rechts onderaan op het groene pijltje om verder te gaan.

mceclip8.png

STAP 2: Halte(s)/Rit toekennen

Bovenaan staan de adressen van de leerling. Hierbij kan u een adres kiezen uit de lijst of zelf een andere halte toevoegen door ‘aan huis’ af te vinken. U kan een bushalte kiezen van een andere buspassagier (selecteer een bushalte) of u kan een volledig nieuwe halte toevoegen door alle gele velden manueel in te
vullen.
Frequentie is de regelmaat van de halte. ‘Wekelijks’ kan nooit overlappend gebruikt worden.

mceclip9.png

3. Inschrijving/halte/rit achteraf wijzigen/aanvullen

Inschrijving/abonnement

Ga naar Passagiers > Consulteren > Inschrijving > Wijzigen
Hier kan de schoolafkorting, afstap, periode, overstap aangepast worden van de (passagiers)inschrijving.

mceclip10.png

Bushalte/rit

Ga naar Passagiers > Consulteren > Inschrijving > Groen busje (haltelijst)
Selecteer onderaan in de lijst de bushalte/dag die u wenst te wijzigen/aanvullen – knop wijzigen. Daarna ziet u bovenaan volgende knoppen verschijnen. U kan de periode inkorten, busrit invullen/aanpassen, extra dagen selecteren, algemene tijdstippen doorvoeren, frequentie aanpassen, … Daarna heeft u de mogelijkheid om de aanpassing enkel uit te voeren op de gekozen halte/dag , of om de aanpassing door te voeren naar de volledige halte (en alle bijhorende dagen).

mceclip11.png

Tijdstippen in serie aanpassen

Ga naar Vervoer > Invoer tijdstip per rit > Busritnr kiezen
U hebt een tabblad Ochtend waarbij de leerlingen vanaf volgnr 1 gesorteerd worden en het tabblad Middag/Avond waarbij de omgekeerde sortering wordt toegepast. Hierbij kan u 1 algemeen tijdstip opgeven in de kolom Ochtend en met ‘Enter’ springen naar de volgende leerling.
Wilt u verschillende tijdstippen invoeren bij de leerling dan kan u dit dag per dag invoeren en verspringen met de ‘Tab-toets’. Daarna kan u de wijzigingen bewaren en vervolgens de volgorde hernummeren (knopje bovenaan).

mceclip12.png

Indien u liever werkt met tussentijden. Voorbeeld: van halte A naar B is het 5 minuten rijden. Dan kan u het menu Vervoer > invoer minuten per rit gaan gebruiken. Terug hetzelfde systeem: 1 algemeen cijfer of dag per dag invullen. Na het invullen kan u bovenaan kiezen voor ‘Tijdstip herbereken’.
Het menu ‘Minuten herberekenen’ is voorzien als er enkel tijdstippen werden ingevuld. Zo berekent het programma automatisch het aantal minuten tussen de verschillende haltes/tijdstippen. Dit menu kan handig zijn voor als er plots een halte van tussen valt of wordt toegevoegd waardoor alle tijdstippen opschuiven.

mceclip13.png

Volgnr is een cijferwaarde om een lijst te kunnen sorteren. Naast het volgnummer kunnen veel lijsten ook afgedrukt worden a.d.h.v. de sortering op
het Tijdstip.
Het volgnummer kan u ten allen tijde aanpassen via Vervoer > Trajecten > Ritnr selecteren > Tabblad bushaltes. U heeft de keuze uit 3 manieren:

 • Manier 1: Selecteer een Halte > Wijzigen > Volgnr aanpassen > Bewaren.
 • Manier 2: Halte selecteren en slepen naar de gewenste positie.
  Hier kan u ook haltes gaan toevoegen (nieuw – toevoegen) of verwijderen
  (vuilbakje) bij een desbetreffende rit.
 • Manier 3: Passagiers > Consulteren > Inschrijving > Groen busje > Halte
  selcteren > Wijzigen > Volgnr > Opslaan.

mceclip15.png