Koppeling Afwezigheden met Smartschool
Er is een bi-directionele koppeling tussen Informat en Smartschool. Dit ...
Koppeling afwezigheden met Smartschool: Aliassen en subcodes
Zie handleiding in bijlage.