Rekeningen 2.0: Starten met het mailen van rekeningen/rappels/kinderopvangattesten Rekeningen 2.0: Starten met het mailen van rekeningen/rappels/kinderopvangattesten

Rekeningen 2.0: Starten met het mailen van rekeningen/rappels/kinderopvangattesten

Indien u de rekeningen naar de ouders wenst te mailen ipv die op papier te bezorgen dient u hiervoor eerst onderstaande zaken in te stellen:

 1. Een afzender
  Het adres van waaruit de mails zullen worden verstuurd kunt u opgeven onder 'Layout documenten':
  mceclip0.png
  Hiervoor moet uw beheerder wel de nodige DNS-aanpassingen doen (zie ook https://helpdesk.informat.be/hc/nl/sections/4407008135442-Instellingen-voor-het-versturen-van-mails-via-Informat-applicaties), anders worden de mails standaard verstuurd vanuit noreply@informatsoftware.be.
  Antwoorden de ouders op een mailtje dat ze van u ontvangen hebben, dan zal het antwoord sowieso terechtkomen op het e-mailadres dat u in de lay-out heeft opgegeven, of u nu vanuit noreply verstuurt of niet. 
 2. Een bestemmeling
  Via Basisgegevens > E-mailadressen geeft u aan naar welke e-mailadressen u wenst te versturen. Per facturatieadres worden steeds de beschikbare e-mailadressen uit de leerlingenadministratie opgehaald. Opgepast dus met gescheiden ouders - daar vinkt u bijvoorbeeld enkel het e-mailadres van papa aan bij de papa en doet u hetzelfde voor de mama. U bevestigt met 'Opslaan'.

  mceclip1.png

 3. Een bodytekst
  Via 'Layout documenten' kunt u een aparte bodytekst registreren voor rekeningen/creditnota's, rappels en kinderopvangattesten. Bevestig met 'Opslaan'. U moet sowieso in de drie veldjes een tekst registreren om die ook te kunnen bewaren.
  mceclip2.png
  Geeft u geen eigen tekst op, dan zal er standaard 'zie bijlage' in het mailtje worden vermeld.