Wijzingen in school- en/of vzw structuur Wijzingen in school- en/of vzw structuur

Wijzingen in school- en/of vzw structuur

Indien er zich wijzigingen binnen uw school- of vzw structuur voordoen gelieve dan eerst contact op te nemen met Informat alvorens zelf zaken binnen uw Exact dashboard omgeving te wijzigen.

Afhankelijk van de aard van de interne wijzigingen dienen er mogelijks ook achterliggend zaken aangepast te worden.  

Het is belangrijk dat we op voorhand een duidelijk zicht hebben van de aard van de aanpassingen en op basis hiervan kunnen we samen naar de best mogelijke oplossing zoeken die het minste impact voor u heeft.