Uitwisseling gegevens met Smartschool Uitwisseling gegevens met Smartschool

Uitwisseling gegevens met Smartschool

Dit zijn de gegevens die uitgewisseld worden bij de "standaard" synchronisatie:

Gegevens

Richting

Naam

Informat --> Smartschool

Voornaam

Informat --> Smartschool

Extra voornamen

Informat --> Smartschool

Geslacht

Informat --> Smartschool

Geboortedatum

Informat --> Smartschool

Geboorteland

Informat --> Smartschool

Geboorteplaats

Informat --> Smartschool

Nationaliteit

Informat --> Smartschool

Initialen

Informat --> Smartschool

Stamnummer

Informat --> Smartschool

Administratieve groep

Informat --> Smartschool

Taalkeuze (enkel SO)

Informat --> Smartschool

Keuzeoptie (enkel SO)

Informat --> Smartschool

Klascode

Informat --> Smartschool

Klasnaam

Informat --> Smartschool

Begindatum inschrijving

Informat --> Smartschool

Einddatum inschrijving

Informat --> Smartschool

Levensbeschouwing

Informat --> Smartschool

Financierbaarheid

Informat --> Smartschool

Huisdokter

In 2 richtingen

Huisdokter telefoon

In 2 richtingen

Leerlingnr

Informat --> Smartschool

Eigen foto van de leerling (optioneel en richting instelbaar; EID-foto wordt niet uitgewisseld)

In 2 richtingen

Gebruikersnaam Smartschool

In 2 richtingen

3 wachtwoorden

Eenmalige sync vanuit Informat daarna verplicht wijzigen in Smartschool

Groepcode

Informat --> Smartschool

Groepnaam

Informat --> Smartschool

Type (groep of klas)

Informat --> Smartschool

Begindatum groepinschrijving

Informat --> Smartschool

Einddatum groepinschrijving

Informat --> Smartschool

Straat

In 2 richtingen

Nummer

In 2 richtingen

Bus

In 2 richtingen

Postcode

In 2 richtingen

Gemeente

In 2 richtingen

Land

In 2 richtingen

Adrestype(s)

Informat --> Smartschool

Aanspreeknaam

In 2 richtingen

Aanspreektitel

In 2 richtingen

Communicatienummer (+ evt opmerking) 

In 2 richtingen

Type (domicilie, vader, moeder, eigen,…)

In 2 richtingen

Soort (gsm, telefoon, fax)

In 2 richtingen

E-mail

In 2 richtingen

Type (vader, moeder, eigen,…)

In 2 richtingen

Voornaam

In 2 richtingen

Naam

In 2 richtingen

Overleden

In 2 richtingen

Burgerlijke staat

In 2 richtingen

Indien de koppeling voor de synchronisatie van de afwezigheden ook geactiveerd is worden ook volgende gegevens uitgewisseld:

mceclip0.png

Indien de koppeling voor de synchronisatie van de co-accounts ook geactiveerd is worden ook volgende gegevens uitgewisseld:

mceclip0.png

Artikelen in deze sectie