Registratie 2.0: Registraties herberekenen Registratie 2.0: Registraties herberekenen

Registratie 2.0: Registraties herberekenen

Wanneer een prijs van een eenheid aangepast werd in Registratie 2.0, dan wordt deze prijs enkel toegepast voor nieuwe registraties. Om de prijs voor oudere registraties ook aan te passen, dienen deze eerst nog herberekend te worden.

Opgelet! Deze herberekening kan enkel gebeuren wanneer de registraties nog niet opgehaald werden binnen Rekeningen 2.0!

Om te herberekenen klik je op het menu-item 'Registraties herberekenen'

1. Hierbij kies je de periode waarvoor de nieuwe prijs moet worden gewijzigd, hierbij moeten de begin- en einddatum steeds in dezelfde maand liggen wegens de complexiteit van deze herberekening.

2. Daarnaast geef je aan voor welke eenheid de berekening moet gebeuren

 

In het volgende schermpje zullen de registraties waar een wijziging werd waargenomen, worden in het rood staan. Je klikt hier op ‘selecteer alle afwijkende registraties’ en daarna op ‘Herbereken geselecteerde registraties’.

De melding ‘Herberekening uitgevoerd’ verschijnt kort op het scherm.

 

Als er verschillende eenheden zijn die herberekend moeten worden omwille van een gewijzigde prijs, zullen deze stappen meermaals doorlopen moeten worden. 

De herberekende registraties staan nu geregistreerd met de nieuwe prijs dat werd ingegeven bij de eenheid.