Samenvatting voornaamste rapportage binnen Rekeningen 2.0
Het document in bijlag is een samenvatting van de voornaamste rapportage...
Rekeningen 2.0: Overzicht openstaande posten
U kunt op vier manieren een overzicht van de openstaande posten oproepen...
Rekeningen 2.0: Overzicht van de aangerekende/gecrediteerde artikels binnen een rekeninggroep
Er zijn binnen Rekeningen 2.0 verschillende lijsten die u een overzicht ...
Rekeningen 2.0: Overzicht van de personen aan wie een artikel werd aangerekend/gecrediteerd
Indien u wenst na te gaan aan welke personen u een bepaald artikel heeft...
Rekeningen 2.0: Een PDF met alle rekeningen van één persoon opvragen
Via Alle Rekeningen van een persoon kunt u één PDF met de afdruk van all...
Rekeningen 2.0: Overzicht doorboeking
Na het doorboeken zelf krijgt u steeds de mogelijkheid om een export van...
Rekeningen 2.0: Journaal van wat is doorgeboekt/afgepunt
Via het Journaal kunt u een overzicht bekomen van wat binnen een bepaald...
Rekeningen 2.0: Overzicht betalingen
U kunt op drie manieren een overzicht van de betalingen oproepen binnen ...
Rekeningen 2.0: Overzicht van de artikels waarop er binnen een bepaalde periode werd betaald
Via Artikels per periode kunt u nagaan op welke artikels er binnen een b...