Kinderopvangattesten 2024 - Wat wijzigt er?
Het FOD Financiën maakt een onderscheid tussen: Attesten voor opvangkost...
Rekeningen 2.0: de periodes van het kinderopvangattest
Bij het opmaken van het kinderopvangattest kunt u bij de instellingen 2 ...
Werkwijze aangifte uitgaven voor kinderopvang
Om de uitgaven voor kinderopvang te registreren gaat u als volgt te werk...
Link naar de validatietool voor de Belcotax-export
Via onderstaande link kunt u de validatietool voor de Belcotax-export op...
Contactgegevens FOD
Voor inhoudellijke/wettelijke vragen i.v.m de kinderopvangattesten kan j...
Digitale handtekening op kinderopvangattest voor internen
Op de kinderopvangattesten van internen is het niet mogelijk om een digi...
BOW-bestand voor meerdere scholen onder éénzelfde KBO-nummer
Indien u met meerdere scholen onder éénzelfde KBO-nummer de fiscale atte...
Sjabloon nieuw kinderopvangattest uitgaven 2022
Indien u manueel een attest wenst op te maken, kan dat via het sjabloon ...
Rekeningen 2.0: xml-bestand aanmaken voor import in Belcotax-on-Web
Om het xml-bestand aan te maken dat u daarna in Belcotax-on-Web kunt upl...
Hoe wordt de schuldenaar op het kinderopvangattest bepaald?
Om de schuldenaar op te halen, vertrekt Rekeningen 2.0 vanuit het adres ...
Zal je bij de opmaak van de XML kunnen bepalen dat enkel betaalde bedragen in de XML opgenomen worden?
Voor opmaak/mailen/export van de attesten is niks gewijzigd aan de mani...
Attesten opmaken in geval van gescheiden ouders/gesplitste rekeningen
Werk je met gesplitste rekeningen, dan kunnen beide ouders apart een att...
Kan er een attest opgemaakt worden indien er geen rijksregisternummer van de leerling/ouder(s) gekend is?
Indien er geen rijksregisternummer gekend is, dan moet wel de naam/voorn...
Aan wie maak je een attest op in geval van wettelijk/feitelijk samenwonende of gehuwde ouders?
In situaties waarin ouders wettelijk samenwonend of gehuwd zijn maakt he...
Hoe maak je een conform attest op?
Wij kunnen enkel meegeven wat er softwarematig nodig is om een conform a...
Wat is er gewijzigd inzake aangifte kinderopvang?
De regelgeving omtrent de fiscale aangifte wat betreft de uitgaven voor ...
Wat houdt de wijziging inzake de regelgeving m.b.t kinderopvang concreet voor mij in?
Wat wijzigt er concreet? Eigen attesten kunnen niet meer worden gebrui...
Welk voorbereidend werk kan ik als school nu reeds doen?
Om een conform kinderopvang attest op te maken zijn er een aantal zaken ...
Rekeningen 2.0: Kinderopvangattesten afdrukken/mailen
Het kinderopvangattest wordt opgemaakt aan de hand van de reeds aangemaa...
Rekeningen 2.0: Voor welke rekeninggroepen kan ik een kinderopvangattest opmaken?
Bij het opmaken van het kinderopvangattest krijgt u steeds de rekeninggr...
Rekeningen 2.0: Een export maken van de afgedrukte/gemailde kinderopvangattesten
U kunt ten allen tijde een overzicht van de afgedrukte/gemailde kinderop...
Rekeningen 2.0: Een duplicaat van een kinderopvangattest opmaken
Indien een ouder vraagt om een dubbeltje van het kinderopvangattest te b...