Rekeningen 2.0: Starten met domiciliëring
Wanneer u wenst te starten met domiciliëring, vraagt u in eerste instant...
Rekeningen 2.0: Domiciliemandaten importeren
Het stappenplan in bijlage beschrijft hoe u mandaten uit een ander pakke...
Rekeningen 2.0: Een mandaatsvoorstel afdrukken
In Rekeningen 2.0 gaat u als volgt te werkt om een mandaatsvoorstel af t...
Rekeningen 2.0: Het rekeningnummer van een mandaat is gewijzigd
Als een ouder die via domiciliëring betaalt meldt dat het bankrekeningnu...
Rekeningen 2.0: Een mandaat beëindigen
Indien ouders aangeven dat zij niet langer via domiciliëring wensen te b...
Rekeningen 2.0: Een domiciliebestand aanmaken
Zodra de rekeningen zijn doorgeboekt, kunt u een domiciliebestand opmake...
Rekeningen 2.0: Een domiciliebestand verwijderen
Een domiciliebestand verwijdert u in Rekeningen 2.0 als volgt: Ga naar R...
Rekeningen 2.0: Foutmelding domiciliebestand
  Bij het uploaden van een domiciliebestand krijgt u een foutmelding dat...