Rekeningen2.0: Rekeningen splitsen over meerdere partijen
Indien u rekeningen wenst te splitsen binnen Rekeningen2.0, dan kan dit ...
Rekeningen 2.0: Rekeningen volgens een vast percentage splitsen over meerdere facturatieadressen
Bij een leerling met meerdere facturatieadressen is het mogelijk om het ...
Rekeningen 2.0: Rekeningen volgens een variabel percentage splitsen over meerdere facturatieadressen
In sommige situaties mag niet steeds éénzelfde verdeling op alle artikel...
Rekeningen2.0: Rekeningen volgens een vast bedrag splitsen over meerdere facturatieadressen
Bij een leerling met meerdere facturatieadressen is het mogelijk om het ...
Rekeningen 2.0: De splitsing van een specifieke rekening controleren en/of aanpassen
Om de splitsing van een specifieke rekening aan te passen of te bekijken...
Rekeningen 2.0: Ophalen uit Registratie 2.0
In Rekeningen 2.0 kunt u de registraties uit Registratie 2.0 als volgt i...
Rekeningen 2.0: Melding 'artikel is reeds aangerekend' bij ophalen uit Registratie 2.0
Bij het ophalen uit Registratie 2.0 verschijnt onderstaande melding: De ...
Rekeningen 2.0: Aanrekenen via een artikeltabel
Om aan te rekenen via een artikeltabel gaat u als volgt te werk: Aanreke...
Rekeningen 2.0: Voorbereiding maximumfactuur
U dient vooreerst de bedragen van de maximumfactuur in te stellen: Via d...
Rekeningen 2.0: Overschrijding maximumfactuur tegenboeken
Indien u de bedragen voor de maximumfactuur in Rekeningen 2.0 heeft gere...
Rekeningen 2.0: Werken met voorschotten
In Rekeningen 2.0 worden voorschotten in 2 fases verwerkt: U rekent één...