Permanent onderwijs aan huis
Leerlingen die permanent onderwijs aan huis volgen dienen gekoppeld te w...
Stage werd stopgezet wegens corona
Wanneer een stage niet door ging, dan hoeft deze stage niet geschrapt te...
Worden de codes X en N ook uitgewisseld met Smartschool
Ja, indien u de koppeling voor de afwezigheden tussen Informat en Smarts...