Inschrijvings API
Wanneer u werkt via een extern inschrijvingssysteem kunt u de leerlingen...
Demofilm iVoorinschrijvingen
Leerlingen accepteren
Leerlingen kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd in iBasis/...
Leerlingen importeren via een Excelbestand
Via de rubriek 'Leerlingen' - 'Import' kan er een Excelbestand geïmporte...